O projektu

Prázdninové dílny na Kyberně
Hradec Králové 2017

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové pořádá v červenci letní prázdninové kurzy sezaměřením na počítačovou animaci, kinematografii, fotografii, tvorbu webových stránek, programování a robotiku. Dílny jsou určeny především pro žáky základních škol ve věku 12–15 let, kteří se o nabízené obory zajímají.

V jednotlivých dílnách budou účastníci pracovat pod vedením pedagogů, kteří uvedené obory vyučují na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové a pomocných asistentů vybraných z řad studentů. Kurzy jsou zakončeny společnou prezentací prací všech dílen.

Pro práci je k dispozici veškeré potřebné materiální zabezpečení (počítače, filmová
a fotografická technika…) Pro účastníky jsou připraveny třílůžkové pokoje internátu SŠaVOŠAK, který je součástí školního komplexu.
Vedle toho je účastníkům také k dispozici posilovna, ping pong a kulečník – vše
v areálu školy. Stravování pětkrát denně, celodenní dozor.

registraceKurz je pořádán v termínu:

od 10. do 16. července 2017
V případě velkého zájmu zvažujeme otevření dalšího termínu.

Účastnické poplatky:

cena je stanovena na 3 800 Kč
zahrnuje ubytování i celodenní stravování

Bližší informace:

dilny@ssakhk.cz